Prípad zákazníka

prípad (1)

Telocvičňa v hlade

prípad (2)

Telocvičňa v Indii

puzdro (5)

Telocvičňa v Rusku

puzdro (4)

Hotelová telocvičňa v Bielorusku

prípad (3)

Telocvičňa v Gahane

puzdro (6)

Telocvičňa v Poľsku